IEDEREEN MUSICEREN

Iedereen musiceren! Muziek kan je leren! Zou het niet fijn zijn, als je zelf een liedje kan spelen?

Ons doel is om door het gebruik van eenvoudige instrumenten inzicht te krijgen in de diatonische tonen, die leiden tot een melodie. Simpele instrumenten die wij hiervoor inzetten zijn boomwhackers, klankstaven, P-tunes en soundbellows. Van elk instrument beschikken we over 8 klanken: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. We houden het voorlopig op melodieën in de toonaard C groot.

YoLie schreef enkele partituren met verschillende vormen van muzieknotatie: de klassieke notenbalk met noten, tonen aangegeven door letters, tonen aangegeven door kleuren. Instrumenten, zoals boomwhackers, maken gebruik van dergelijke letternotaties en kleurennotaties. Door middel van symboolvormen onderscheiden we de nootwaardes (kwartnoot, halve noot, hele noot).

Leer samen in groep musiceren. Om te beginnen geef je elke deelnemer één toon. Naargelang de vooruitgang kan je deelnemers meerdere klanken laten bespelen. We maakten kaartjes per noot/toon om de deelnemer duidelijk te maken welke toon hij/zij speelt. Je legt het kaartje voor de deelnemer en doet de gepaste kleur sjaal om. Zo zien de andere deelnemers de tonen van iedereen.

Muziek leren gaat niet op één, twee, drie. Muziek leren betekent: oefenen, oefenen, oefenen, … Enkel door vele uren te oefenen, kan ik nu piano spelen.

Je kan (uitgezonderd mensen met vergevorderde dementie) velen een liedje op de piano leren spelen door gekleurde stickers (overeenstemmend met de tonen) op de pianotoetsen te kleven. Na het leren bespelen van de eenvoudige instrumenten, gaat een melodie op de piano waarschijnlijk lukken.

We bieden begeleiders informatie, oefeningen, liedjes en melodietjes aan.

  1. Instrumenten
  2. Muzieknoten
  3. Oefeningen
  4. Liedjes
  5. Melodietjes
Winkelwagen